languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

wtorek, 06 luty 2024 08:19

Przemysł 4.0

W Sejmie powstała Podkomisja stała ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów.

W dniu 25 stycznia 2024 r. w obecnej kadencji Sejmu powołano podkomisję stała ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów, która jest pierwszą podkomisją stałą funkcjonująca w ramach Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Celem podkomisji jest przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie wpływu algorytmów i sztucznej inteligencji na różne aspekty życia. Ma być miejscem wymiany poglądów dotyczących szans i zagrożeń z tym związanych.

Podkomisja stałą do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów będzie zajmować się następującymi zadaniami:

  • prowadzenie dyskusji nad strategią i kierunkami rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i w Unii Europejskiej,
  • wsparcie i promocja ekosystemu polskich badań, prac rozwojowych i projektów komercyjnych w zakresie narzędzi sztucznej inteligencji i zrozumiałości algorytmów,
  • opracowanie regulacji dotyczących wykorzystania danych na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji, a także zastosowań sztucznej inteligencji w gospodarce i administracji publicznej,
  • opracowanie regulacji dotyczących możliwości kontroli stosowanych algorytmów pod kątem zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa, a w szczególności przeciwdziałaniu dyskryminacji,
  • animowanie dyskusji nt. wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej dla wsparcia świadczenia usług publicznych,
  • promocja wiedzy nt. zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i opracowanie regulacji odnoszących się do nowych zagrożeń,
  • nawiązanie współpracy z centrami naukowymi i podmiotami badawczymi specjalizującymi się w innowacjach w zakresie sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji, stosowania algorytmów.

Sztuczna inteligencja oraz towarzyszące jej algorytmy niejednokrotnie określana jest jako maszyna parowa XXI wieku, czyli całkowicie nowy etap rozwoju światowej i polskiej gospodarki (przemysłu 4.0). Pozytywnie należy się odnieść do działań ustawodawcy w sprawie powołania podkomisji stałej ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów, gdyż aby polscy przedsiębiorcy mogli z sukcesem rywalizować na globalnym rynku niezbędne jest dopasowanie systemu prawnego do zmieniających się realiów gospodarczych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi