languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/O nas/Publikacje

Publikacje

Mamy przyjemność przedstawić państwu najnowsze wydanie naszego biuletynu, w którym zgromadziliśmy bogaty zbiór artykułów, analiz i opracowań dotyczących aktualnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego czy…
Podatek minimalny to pokłosie „Polskiego Ładu” oraz regulacji unijnych – rozwiązanie to miało obowiązywać już od 2022 roku, Polska była zobowiązana do jego wprowadzenia na…
Nowy Rok 2024 przynosi nowe wydanie naszego biuletynu. W dużej części poświęcone zostało istotnym zmianom w systemie podatkowym. Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym przeglądem najważniejszych regulacji…
Z radością prezentujemy Wam kolejny numer naszego biuletynu, w którym dzielimy się ekspercką wiedzą na aktualne tematy związane z prawem i podatkami.
Drodzy czytelnicy, w 44. numerze naszego RB Biuletynu wprowadzamy zmiany. Po raz pierwszy wydany on został wyłącznie w wersji elektronicznej w zmienionej formule – od tego…
W jaki sposób właściwie zidentyfikować obowiązki? Jak prawidłowo stosować zwolnienia i uproszczenia? Na jakie transakcje zwrócić szczególną uwagę? Jak je wykazać w TPR? To tylko niektóre…
Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na…
Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Witold Modzelewski Dr Krzysztof Radzikowski Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej WPiA UW, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2022 r.
Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się…
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany…
Aspekty prawne, podatkowe i bilansowe. Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez…
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska stała się bardziej atrakcyjna jako miejse do prowadzenia działalności gospodarczej. Niższe podatki, wykwalifikowana siła…
Pan Andrzej Dmowski streścił w Publikacji wydanej przez Uniwersytet Warszawski i Koło Prawa Podatkowego UW, kwestie związane z manipulacjami w zakresie ustalania dochodu z transakcji…
Autor opisał instytucję dywidendy na gruncie prawa obowiązującego w Polsce oraz przedstawił w sposób wyczerpujący skutki wypłaty dywidendy w podatkach dochodowych w Polsce z uwzględnieniem…
Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&Asensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów…
Niniejsza książka poświęcona jest zagadnieniu amortyzacji w prawie podatkowym i bilansowym wedle stanu prawnego na dzień 30.11.2008 r.
Zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej stanowi jedno z najpoważniejszych prawnych wyzwań w dobie globalizacji. Postępujące umiędzynarodowienie obrotu pieniężnego sprawia, iż towarzyszące mu patologie również wykraczają poza…
Praca ob­razuje przyczyny występowania zjawiska przerzucania dochodów w obrocie krajowym i międzynarodowym pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej. Przedsta­wiona została szczegółowa charakterystyka metod szacowania dochodu…
Czym tak naprawdę jest defraudacja? I jak to pojęcie ma się do intuicyjnie powszechnie rozpoznawalnej kradzieży? O tym, że nie jest ono kradzieży dalekie i…
Z początkiem roku kalendarzowego zwykle przypada okres wytężonej pracy dla księgowych. W tym czasie przedsiębiorstwa podsumowują okresy sprawozdawcze i przygotowują roczne sprawozdania. Są to zadania,…
Zaskakująco często organizacje dojrzałe są na początku swojej drogi w zakresie korzystania z narzędzi controllingowych i stoją dopiero przed dylematem ich wprowadzania. Dlaczego tak się…
W czasach niepewności i kryzysu na znaczeniu zyskuje wiarygodność informacji finansowych. Wiarygodne sprawozdanie finansowe nie tylko pozwala na rzetelną oceną spółki przez obecnych i potencjalnych…
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wzorów umów regulujących stosunki między podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego oraz ich klientami. Jej celem jest usystematyzowanie i objaśnienie znaczenia poszczególnych…

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi