languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/RB news/Russell Bedford Poland wspiera publikację Banku Światowego 
poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:20

Russell Bedford Poland wspiera publikację Banku Światowego 

Po raz kolejny uczestniczyliśmy czynnie w tworzeniu raportu Doing Business 2020, flagowej publikacji Grupy Banku Światowego. Dokumentując zmiany w przepisach w 12 obszarach działalności gospodarczej w 190 gospodarkach, Doing Business analizuje przepisy, które zwiększają wydajność i wspierają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Doing Business obejmuje 12 obszarów regulacji biznesowych. Dziesięć z tych obszarów dotyczy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, a są to: zakładanie firmy, zajmowanie się pozwoleniami na budowę, pozyskiwanie energii elektrycznej, rejestrowanie nieruchomości, uzyskiwanie kredytu, ochrona inwestorów mniejszościowych, płacenie podatków, handel transgraniczny, egzekwowanie umów i niewypłacalność. Doing Business mierzy również regulacje dotyczące zatrudniania pracowników i zawierania umów z rządem.

Dane zebrane przez Doing Business dotyczą trzech pytań dotyczących działań rządu. Po pierwsze, kiedy rządy zmieniają przepisy w celu rozwoju swojego sektora prywatnego? Po drugie, jakie są cechy reformatorskich rządów? Po trzecie, jaki wpływ mają zmiany regulacyjne na różne aspekty działalności gospodarczej lub inwestycyjnej? Odpowiedzi na te pytania zwiększają naszą wiedzę na temat rozwoju.

Główne wnioski z najnowszego raportu

Doing Business odnotowuje 294 reformy regulacyjne, wdrożone od maja 2018 r. Do maja 2019 r. na całym świecie 115 gospodarek ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej.

Gospodarki o najbardziej znaczącej poprawie w stosunku do wyników poprzedniej edycji Doing Business 2020 to: Arabia Saudyjska, Jordania, Togo, Bahrajn, Tadżykistan, Pakistan, Kuwejt, Chiny, Indie i Nigeria. W roku 2018/2019 kraje te wdrożyły jedną piątą wszystkich reform zarejestrowanych na całym świecie.

Gospodarki Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów nadal pozostają w tyle pod względem reform. Tylko dwie gospodarki Afryki Subsaharyjskiej znajdują się w pierwszej 50 pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej; w tej grupie nie ma gospodarek Ameryki Łacińskiej.

Doing Business 2020 nadal wykazuje stałą zbieżność między gospodarkami rozwijającymi się a rozwiniętymi, zwłaszcza w zakresie zakładania przedsiębiorstw. Od 2003/04 r. 178 gospodarek wdrożyło 722 reformy uchwycone przez uruchomienie zestawu wskaźników biznesowych, zmniejszając lub eliminując bariery działalności.

Te gospodarki, które osiągają dobre wyniki w Doing Business, zwykle korzystają na wyższym poziomie przedsiębiorczości i niższym poziomie korupcji.

Chociaż przyczyny ekonomiczne są głównymi czynnikami napędzającymi reformę, postęp gospodarek sąsiednich stanowi dodatkowy bodziec do zmian regulacyjnych.

Dwadzieścia sześć gospodarek stało się mniej przyjazne dla biznesu, wprowadzając 31 zmian regulacyjnych, które tłumią wydajność i jakość regulacji.

Polska znalazła się na 40. miejscu pod kątem ułatwień dla prowadzenia biznesu. Jedną z barier dla prowadzenia działalności w Polsce, jest wydłużenie czasu na złożenie wniosku o rejestrację w księdze wieczystej, co utrudnia przeniesienie nieruchomości.

Całość raportu dostępna jest tutaj: https://www.doingbusiness.org

W tym roku otrzymaliśmy imienne podziękowanie za wkład w tworzenie raportu DoingBusiness 

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi