languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Dłuższe terminy na rozliczenie CIT za 2021 rok oraz na sporządzenie sprawozdań finansowych – jakie są nowe daty i jakie skutki mają zmiany
wtorek, 22 marzec 2022 15:07

Dłuższe terminy na rozliczenie CIT za 2021 rok oraz na sporządzenie sprawozdań finansowych – jakie są nowe daty i jakie skutki mają zmiany

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowane przedłużenie terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych za 2021 rok powoli stają się faktem i nabierają mocy urzędowej.

Dnia 18 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022r. poz. 639) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonywania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie podatnicy uzyskują 3 dodatkowe miesiące na przygotowanie deklaracji podatkowych i zapłatę podatku.

Na podstawie rozporządzenia wydłużono terminy z 31 marca 2022 do 30 czerwca 2022 r. na:

  • Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. (CIT-8, CIT-8AB)
  • Wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 28.02.2022 r., albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku
  • Złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. (CIT-8E)
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek

Powyższe zamiany dotyczą tylko podatników podatku CIT, nie przewidziano analogicznych przedłużeń dla podatników PIT.

Ponadto, wydłużeniu ulegną terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych. Wydłużenie ma dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Skutkiem tej zmiany wiele podmiotów, w tym spółek handlowych, których rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym, będzie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r. (zamiast 31 marca), jego zatwierdzenia do 30 września 2022 r. (zamiast 30 czerwca) oraz przesłania do 15 października 2022 r. (zamiast 15 lipca).

Ta zmiana jest nie została do dnia dzisiejszego (21 marca 2022 r.) potwierdzona obowiązującym aktem prawnym. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji został 17 marca 2022 r. skierowany do podpisu ministra.

Ponadto zgodnie ze zmienionym art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, od 1 stycznia 2022 r. nie ma już wymogu aby sprawozdanie finansowe było podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu. W przypadku podmiotów posiadających zarządy wieloosobowe nowe przepisy przewidują alternatywę:

  • sprawozdanie finansowe mogą podpisać wszyscy członkowie zarządu, tak jak dotychczas;
  • sprawozdanie może podpisać jeden z członków zarządu a pozostałe osoby złożą oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.

Nadal zatem konieczne będzie działanie ze strony wszystkich członków zarządu, ale nowy alternatywny sposób w postaci możliwości złożenia odrębnych oświadczeń zamiast przekazywania jednego pliku do podpisu może technicznie uprościć proces akceptacji sprawozdania, szczególnie w przypadku zarządów, których członkowie przebywają w różnych państwach.

Przedstawione zmiany są zatem co do zasady korzystne dla podatników, są zresztą zgodne z postulatami zgłaszanymi przez przedsiębiorców i księgowych. Należy się spodziewać, że wielu podatników skorzysta przede wszystkim z możliwości późniejszej zapłaty podatku, biura księgowe, które świadczą outsourcingowe usługi dla różnych podmiotów i zmagają się aktualnie z wdrożeniem wielu zmian wprowadzonych „polskim ładem” również chętnie skorzystają z dodatkowego czasu na rozliczenie roku 2021.

Wydłużenie powyższych terminów może mieć również nieco mniej korzystne skutki w sferze dochodów budżetowych oraz wypełnienia innych ustawowych obowiązków wymagających danych analitycznych.

W obszarze dochodów budżetowych sprawa jest prosta – dłuższy termin na wpłatę podatku – kwoty należne z tytułu podatku CIT za 2021 rok w pewnej części później zasilą budżety (CIT zasila nie tylko budżet państwa ale również budżety jednostek samorządu terytorialnego, co w połączeniu ze zmniejszeniem udziału JST we wpływach podatkowych wprowadzonych w ramach „polskiego ładu” może w pierwszej kolejności odbić się właśnie na budżetach lokalnych).

W obszarze czynności analitycznych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych z 2021 rok, które w większości przypadków powinny posiadać analizę porównawczą. Wiele z analiz sporządzanych dla metod marżowych opiera się o dane udostępniane w sprawozdaniach finansowych podatników. Sporządzając analizę za rok 2021 bardzo często wskazane jest aby odnosiła się ona do danych za ten sam okres. Oczywiście możliwe i dopuszczalne jest wykorzystanie danych z lat wcześniejszych, jednak w wielu przypadkach z uwagi na istotne zmiany na rynkach, będące skutkiem m.in. COVID-19 konieczna jest aktualizacja dotychczasowych wyników, a do tego dane ze sprawozdań za 2021 rok są często konieczne. Dla większości podatników termin na sporządzenie dokumentacji i raportowane za rok 2021 upływa 30 września 2022 r. Zakładając, że znaczna część podatników skorzysta z przedłużonego terminu na złożenie sprawozdań finansowych (a zatem na faktyczne przekazanie do sądu do 15 października 2022 r.) potrzebne dane w systemie mogą pojawić się nawet w okolicy upływu terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby wydłużenie terminów na obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji i raportowania, wzorem lat poprzednich, również o 3 miesiące. Taka zmiana nie jest jednak na razie procedowana.

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbmagazine

 

Luty 2023

RB Magazine numer 91

pobierz magazyn

rbiuletyn

 

Styczeń 2023

RB Biuletyn numer 42

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi