languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Nadchodzą zmiany w postępowaniu cywilnym. Sejm uchwalił nowelizację KPC
poniedziałek, 06 luty 2023 08:26

Nadchodzą zmiany w postępowaniu cywilnym. Sejm uchwalił nowelizację KPC

26.01.2023 r. Sejm uchwalił reformę Kodeksu postępowania cywilnego, zakładającą zmiany mające skutecznie przyczynić się do odciążenia sądów. Nowelizacja ma wprowadzić nowe postępowanie z udziałem konsumentów oraz zmiany w postępowaniu uproszczonym.

Zebraliśmy najważniejsze zmiany dotyczące nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego.

  • Zmiana progu wartości przedmiotu sporu decydującego o właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego. Wartość ta została podwyższona z 75 tys. zł do 100 tys. zł, co ma na celu odciążenie sądów okręgowych od nadmiaru spraw.
  • Wprowadzenie nowego postępowania odrębnego, tj. postępowania z udziałem konsumentów, którego celem jest wzmocnienie pozycji konsumenta wobec przedsiębiorcy. Przepisy będą mieć zastosowanie w przypadku wytoczenia powództwa przez konsumenta, jak i przeciwko niemu, a konsument zyska możliwość wytoczenia powództwa przed sądem właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. Przedsiębiorca będzie obowiązany podać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie lub w odpowiedzi na pozew – w zależności od tego, czy jest stroną powodową czy pozwaną. Z kolei związanie prekluzją dowodową nie będzie dotyczyć konsumenta. Przedsiębiorca, który zaniechał obowiązku podjęcia próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchylił się od udziału w niej lub uczestniczył w niej w złej wierze i przyczynił się do zbędnego wytoczenia powództwa, może narazić się na obciążenie podwójnymi kosztami procesu. Przepisy o postępowaniu z udziałem konsumentów będą miały zastosowanie także w przypadku, gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Zmiany w postępowaniu uproszczonym. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 4 tys. zł, uzasadnienie wyroku będzie mogło (ale nie musiało) ograniczać się do wyjaśnienia podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów.
  • Zmieniono przepisy dotyczące posiedzeń przygotowawczych, które obecnie są rzadko wyznaczane przez sądy. Nowelizacja zakłada możliwość uczestnictwa w posiedzeniu na odległość za pomocą przekazu obrazu i dźwięku. Postanowienia wydane w toku posiedzenia przygotowawczego mają być ogłaszane w obecności stron i nie będą podlegać doręczeniu.
  • Rozdzielenie pouczeń udzielanych stronom przez sędziego na pierwszym etapie sprawy od pouczeń, które są wymagane w trakcie postępowania. Sędzia będzie mógł wskazać stronie fakty, które na danym etapie sprawy można uznać za bezsporne lub dostatecznie wykazane. Zmiany poszerzają katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego, które będą pozostawiane w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czynności, co w konsekwencji ma prowadzić do zaprzestania składania pism nic nie wnoszących do sprawy i powielających dotychczasowe twierdzenia i argumenty.
  • Uściślenie przepisy o doręczeniach komorniczych poprzez dodanie art. 10631 KPC, który przewiduje możliwość doręczania korespondencji między wierzycielem a komornikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zapewniają one możliwość ustalenia daty, z jaką adresat zapoznał się z treścią pisma, a charakter pisma lub dołączonych o niego załączników nie sprzeciwia się takiej formie doręczeń.

Wejście w życie ustawy zweryfikuje, czy postawione cele przyspieszenia postępowań i odbiurokratyzowanie sądów, a także cele prokonsumenckie – zostaną zrealizowane.

Autor: Milena Hęglewicz, radca prawny Russell Bedford Poland

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi