languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Najnowsze wytyczne OECD dotyczące uproszczeń w zakresie cen transferowych dla rutynowych dystrybutorów
środa, 03 kwiecień 2024 08:36

Najnowsze wytyczne OECD dotyczące uproszczeń w zakresie cen transferowych dla rutynowych dystrybutorów

W dniu 19 lutego 2024 r. OECD opublikowała wytyczne „Pillar One – Amount B”, dotyczące opcjonalnego zastosowania uproszczonego podejścia dla podmiotów o podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej (tzw. Kwota B w ramach Filaru I wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych).

W uproszczeniu, „Kwota B” to prawo do stosowania uproszczonego podejścia podczas ustalania cen transferowych dla transakcji dotyczących:

  • kupna-sprzedaży w zakresie marketingu i dystrybucji, w ramach których dystrybutor nabywa towary od jednego lub większej liczby przedsiębiorstw powiązanych w celu ich hurtowej dystrybucji na rzecz podmiotów niepowiązanych: oraz
  • agencji sprzedaży i komisanta, w których agent sprzedaży lub komisant przyczynia się do hurtowej dystrybucji towarów przez jedno lub więcej przedsiębiorstw powiązanych na rzecz podmiotów niepowiązanych.

W ramach przedstawionych powyżej rodzajów transakcji w przypadku ustalania ceny rynkowej będzie przysługiwało prawo do odniesienia się do matrycy cenowej (ang. "pricing matrix") opublikowanej w raporcie.

Matryca cenowa wskazuje, że wskaźnik rentowności sprzedaży z podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej powinien mieścić się w przedziale od 1,5% do 5,5%, w zależności od branży i intensywności czynników danego podmiotu.

Aby kwalifikować się do uproszczonego podejścia, badana transakcja musi również spełniać dodatkowe kryteria:

  • kwalifikująca się transakcja musi wykazywać cechy istotne ekonomicznie, tak aby mogła być niezawodnie wyceniona przy użyciu jednostronnej metody cen transferowych, w przypadku gdy badany jest dystrybutor, agent sprzedaży lub komisant;
  • badana strona nie może ponosić rocznych kosztów operacyjnych niższych niż 3% lub większych niż górna granica wynosząca od 20% do 30% rocznych przychodów netto strony badanej.
  • podmiot badany nie może prowadzić działalności niezwiązanej z dystrybucją w uzupełnieniu do kwalifikującej się transakcji, chyba że kwalifikująca się transakcja może być odpowiednio oceniona na odrębnej podstawie i może być wiarygodnie oddzielnie wyceniona.

Podstawą do opracowania wytycznych były zgłaszane przez niektóre kraje OECD sygnały, że 30–70% ich sporów dotyczących cen transferowych dotyczy podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej. Zasadniczym celem wprowadzenia nowych przepisów w tym zakresie jest ograniczenie sporów w zakresie cen transferowych, redukcja wydatków jakie przedsiębiorstwa muszą ponosić w związku z przestrzeganiem przepisów podatkowych oraz zwiększenie pewności podatkowej.

Treść wytycznych została zintegrowana z istniejącymi wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych, jak również zostały zaproponowane zmiany w Komentarzu do Artykułu 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

Administracje podatkowe poszczególnych państw mogą zdecydować się na zastosowanie uproszczonego podejścia dla transakcji w latach podatkowych rozpoczynających się najwcześniej od 1 stycznia 2025 r.

Z całością raportu można zapoznać się TUTAJ

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi