languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Formularze TPR w wersji piątej w końcu gotowe. Ale to nie koniec zmian
piątek, 17 listopad 2023 10:54

Formularze TPR w wersji piątej w końcu gotowe. Ale to nie koniec zmian

Obraz autorstwa DilokaStudio na Freepik Obraz autorstwa DilokaStudio na Freepik

Zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane, które są zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji objętych danym obowiązkiem, muszą złożyć właściwemu dla nich naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za dany rok podatkowy. Mowa w nich o formularzach TPR-C (dla osób prawnych) oraz formularzach TPR-P (dla osób fizycznych). Powyższy obowiązek dotyczy również przekazania informacji o transakcjach kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji (po spełnieniu warunków przedstawionych w odrębnych przepisach)[1]. Informację sporządza się według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ostatnio na stronie Russell Bedford Poland pisaliśmy o długim okresie niepublikowania najnowszej wersji formularzy TPR oraz opublikowaniu w październiku struktur logicznych formularzy[2]. Opublikowano w końcu również same formularze, jednak w wersji on-line, a nie edytowalnego pliku PDF, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Główne zmiany dotyczące nowej wersji formularza, to „scalenie” go razem z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych (we wcześniejszych latach były to dwa odrębne dokumenty), wyodrębnienie wskaźników dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w sekcji dotyczącej ogólnych informacji finansowych podmiotów wypełniających informację, a także zmiana organu, do którego ma być składany TPR (obecnie jest to naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, poprzednio zaś był to Szef Krajowej Administracji Skarbowej).

Jednak to nie koniec zmian. W związku z dość późnym opublikowaniem struktur logicznych oraz wzorów formularzy, już pod koniec października Ministerstwo Finansów informowało o planowanym przedłużeniu terminów złożenia formularzy TPR. I tak oto na początku listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (zwany dalej w niniejszym artykule: Projektem).

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu:

Termin składania informacji o cenach transferowych, (…) kończy się przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów określających wzór dokumentu. Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiadającego strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów, niezbędne jest zapewnienie podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem (informacja o cenach transferowych będzie przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online, w poprzednich latach podatnikom udostępniano formularz interaktywny PDF). Dodatkowy czas pozwoli podatnikom na prawidłową od strony merytorycznej i formalnej realizację obowiązku przekazania Informacji TPR, tym samym projekt rozporządzenia realizuje postulaty zgłaszane przez podatników.

Jak zatem widać, przedłużenie terminu (najprawdopodobniej jednorazowe) jest całkiem słuszne, jednak ile ono wyniesie? Zgodnie z treścią Projektu termin do przedłożenia informacji o cenach transferowych zostanie przedłużony:

  1. do dnia 29 lutego 2024 r. – w przypadku gdy termin upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.,
  1. o trzy miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Obecnie (tj. na dzień 17 listopada), zgodnie z informacją na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Projekt jest na etapie opiniowania.

 

[1] Przykładowo, dotyczy to transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

- korzystał ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego (warunek ten nie dotyczy osób fizycznych),

- korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego dotyczącego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dochodów podatników uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji,

- nie poniósł straty podatkowej.

[2] Więcej na ten temat można przeczytać w artykule znajdującym się pod poniższym adresem:

https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-podatkach/item/2915-w-koncu-zostaly-opublikowane-formularze-informacji-o-cenach-transferowych.html

 

Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Project manager - TP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi