languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Opodatkowanie przychodu z korepetycji online
wtorek, 05 maj 2020 06:42

Opodatkowanie przychodu z korepetycji online

 freepik - pl.freepik.com freepik - pl.freepik.com

Wielu  nauczycieli zastanawia się jak opodatkować przychody z korepetycji prowadzonych online. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w jednym z najnowszych wniosków o wydanie interpretacji indywidulanej.

W dobie panującej pandemii osoby wykonujące zawód nauczyciela zmuszone zostały do odstąpienia od dotychczasowej formy prowadzenia zajęć z uczniami. W zaistniałej sytuacji najkorzystniejsze okazało się wprowadzenie lekcji w formie online przy użyciu komputera i Internetu. Niektórzy nauczyciele po oswojeniu się z tą formą przeprowadzania zajęć postanowili pójść o krok dalej i udzielać w taki sam sposób korepetycji, wykorzystując przy tym zaoszczędzony czas, który zazwyczaj przeznaczali na dojazd do pracy. Najnowsza interpretacja wydana przez Dyrektora dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania korepetycji.

Przychody uzyskane z tytułu udzielania korepetycji stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Osoby udzielające korepetycji online powinny opodatkować dochód z ich tytułu na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej, pomniejszając przychód o 20% kosztów jego uzyskania

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż wnioskodawczyni podpisała kontrakt z firmą z Singapuru, w ramach której miała udzielać korepetycji z j. angielskiego przez Internet. Firma, z którą kobieta podpisała kontrakt,  ma pośredniczyć pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz udostępniać platformę stworzoną do udzielania korepetycji. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że firma nie będzie wyznaczała godzin jej pracy, a na wspomnianej platformie dostępny  będzie harmonogram, w którym w każdej chwili będzie mogła określić swoją dostępność do prowadzenia zajęć. Jedynym wymogiem będzie, aby przeprowadziła ona jedną lekcję w ciągu 90 dni, żeby kontrakt pozostał w mocy. Dlatego może zdarzyć się tak, że w jednym miesiącu wnioskodawczyni przeprowadzi wiele lekcji, a w innym wcale. Kobieta wskazała również, iż firma ma wypłacać jej wynagrodzenie za przeprowadzone lekcje po zakończonych okresach rozliczeniowych, tj. 20-go każdego miesiąca, za okres od 11-go poprzedniego miesiąca do 10-go aktualnego miesiąca. Zapłata nastąpić ma w walucie USD na konto w serwisie płatniczym. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że  nie ma ona zarejestrowanej działalności gospodarczej, a jej miejscem zamieszkania jest Polska. Co więcej kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, a opisywane tutaj korepetycje online będą tylko zajęciem dodatkowym, gdzie przychód z tych zajęć nie powinien przekroczyć kilkuset złotych miesięcznie. W związku z tym, określając źródło przychodu, wnioskodawczyni uważała, że należy zakwalifikować je jako działalność wykonywaną osobiście (działalność oświatowa) i w taki sposób należy ją opodatkować.

Zgodził się z tym Dyrektor KIS, zaznaczając, iż udzielanie korepetycji online przez polskiego rezydenta podatkowego na podstawie umowy zawartej z firmą z Singapuru podlega opodatkowaniu w świetle przepisów podatkowych w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że skoro z okoliczności przedstawionych we wniosku wynikało, że podejmowana przez wnioskodawczynię działalność będzie działalnością oświatową i nie będzie miała ani zorganizowanego, ani ciągłego charakteru to przychody uzyskiwane z jej tytułu powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz.U.2019.1387 t.j. z dnia 2019.07.25) (dalej: ustawa o PIT) tj. działalności wykonywanej osobiście. Wskazał on, iż w myśl przepisów ustawy o PIT podatnicy, którzy uzyskują dochód z osobiście wykonywanej działalności oświatowej obowiązani są wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego do 20 każdego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany przychód (tj. przelew), a zaliczki powinny być rozliczone po zakończonym roku w PIT-36, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ustawy o PIT. Gdzie za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów ich uzyskania, tj. w wysokości 20% określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 powyższej ustawy. Przy czym dochód uzyskany w wartościach dewizowych powinien być przeliczony z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania przelewu w serwisie płatniczym.

Podsumowując, przychody uzyskane z tytułu udzielania korepetycji stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Osoby udzielające korepetycji online powinny opodatkować dochód z ich tytułu na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej, pomniejszając przychód o 20% kosztów jego uzyskania. Zaliczki na podatek dochodowy powinny być wpłacane do urzędu skarbowego do 20 każdego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany przychód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Pamiętać należy, iż po zakończeniu roku podatkowego obowiązkowe jest złożenie zaznania wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia.

Na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2020  r., nr 0112-KDIL2-1.4011.74.2020.2.JK

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi