languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/WSA: darowizna w gotówce zwolniona z podatku
środa, 16 wrzesień 2020 05:26

WSA: darowizna w gotówce zwolniona z podatku

 pl.freepik.com pl.freepik.com

Z jednego z najnowszych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi możemy dowiedzieć się, iż użyty w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn zwrot mówiący o konieczności udokumentowania otrzymanej darowizny pieniężnej poprzez rachunek płatniczy, należy rozumieć jako obowiązek wskazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego, gdzie sposób dokonania tego transferu ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Skarżąca w lipcu 2017 r. zgłosiła do urzędu skarbowego nabycie w  drodze darowizny 110 tys. euro. Pieniądze otrzymała od ojca z Rosji i miała przeznaczyć je na budowę domu. Darowizna potwierdzona została umową, w której przewidziano, że darowizna zostanie wpłacona na konto osobiste osoby obdarowanej w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Skarżąca zgodnie z umową wpłaciła otrzymaną kwotę na swoje konto bankowe po czym dokonała zgłoszenia darowizny do US za pomocą formularza SD-Z2. Okazało się bowiem, iż organy skarbowe zakwestionowały spełnienie przez skarżącą warunku zwolnienia nie uznały za takowy dowód potwierdzający wpłatę środków pieniężnych przez samą skarżącą na jej rachunek.

Zdaniem organów skarbowych zwolnienie wchodziłoby w grę tylko w razie przekazania pieniędzy przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego (ewentualnie przekazem pocztowym), które w sposób jednoznaczny i wyraźny dokumentowałoby to kto, komu i jaką kwotę darował. Według organów skarbowych rozszerzenie tego zwolnienia na „wpłaty własne” stanowiłoby całkowite odejście od warunku udokumentowania sposobu otrzymania pieniędzy.

Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi wskazując w swoim orzeczeniu, iż użyty w przepisie art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813 t.j. z dnia 2019.09.24) zwrot „udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy” należy rozumieć jako obowiązek wykazania, że doszło do transferu środków pieniężnych z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (wykonania darowizny), przy czym drugorzędne znaczenie ma sposób dokonania tego transferu. Zdaniem WSA w Łodzi nie musi to być transfer bezgotówkowy, czyli z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego. W razie otrzymania środków pieniężnych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa, wystarczające jest wpłacenie otrzymanych w tej formie środków przez obdarowanego na własny rachunek bankowy, czyli tak jak to miało miejsce w rozpoznanej sprawie.

Podsumowując, zdaniem WSA w Łodzi w razie otrzymania środków pieniężnych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ustawie, wystarczające jest wpłacenie otrzymanych w tej formie środków przez obdarowanego na własny rachunek bankowy. Na koniec warto podkreślić, że wyrok ten nie jest prawomocny, dlatego pozostaje nam czekać na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r., o sygn. I SA/Łd 861/19

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi