languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Ulga na powrót – dla kogo i dlaczego już teraz można z niej korzystać
poniedziałek, 23 styczeń 2023 12:57

Ulga na powrót – dla kogo i dlaczego już teraz można z niej korzystać

Image by rawpixel.com on Freepik Image by rawpixel.com on Freepik

Program rządowy pod tytułem Polski Ład oraz jego kolejne modyfikacje nie do końca ustanowiły tak pożądany i obiecany Polakom ład. Drastyczne zmiany podatkowe wywołały spore zamieszanie oraz wprowadziły dużo wątpliwości po stronie tak podatników, jak i płatników, a nawet organów podatkowych. Próbą złagodzenia negatywnych efektów stał się program rządowy „Niskie podatki”, zwany również jako „Polski Ład 2.0.”. Warto tu zwrócić większą uwagę na liczne nowe ulgi, które zostały wprowadzone do systemu podatkowego przez Polski Ład takie jak: ulga dla pracujących seniorów, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga na powrót. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona bliżej ostatnia z wymienionych. .

Ulga na powrót ma zachęcić Polaków oraz osoby posiadające polskie pochodzenie (potwierdzone posiadaniem Karty Polaka), do przyjazdu i osiedlenia się w Polsce. Ulga polega na udzieleniu zwolnienia od podatku dochodowego w kwocie przychodu nie przekraczającej kwoty 85 528 złotych w ciągu 4 następujących po sobie lat. Ulga dotyczy osób, które po 31 grudnia 2021 roku zmieniły swoją rezydencję podatkową na Polskę oraz przez odpowiedni okres nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania.

Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi na powrót?

 • podatnik, który w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • podatnik, który nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski, oraz
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:

-  co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.[1]

Co obejmuje ulga na powrót?

Ulga na powrót obejmuje różne źródła przychodu, w tym:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza),
 • z umowy zlecenia,
 • z zasiłku macierzyńskiego,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej bądź 19% podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • osiągniętym w kolejnych następujących po sobie czterech latach podatkowych.

Ważnym aspektem jest to, że nie wszystkie przychody są objęte ulgą. Wyłączone z pod stosowania ulgi na powrót są przychody takie jak: przychody z umowy o dzieło, z praw autorskich bądź zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie innych przepisów. Kwota przychodu która korzysta ze zwolnienia wynosi 85 528 w roku podatkowym. W przypadku przekroczenia kwoty limitu ulgi na powrót, jeżeli dochody są rozliczane na zasadzie ogólnej, dodatkowo będzie możliwość skorzystanie z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tysięcy złotych, co łącznie nam daje kwotę w wysokości 115 528 złotych, która jest wolna od podatku.

Kolejnym ważnym aspektem jest moment rozpoczęcia stosowania ulgi na powrót. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki projektowi „Polski Ład 2.0” i zmianie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku podatnicy, powracający do Polski już na etapie zaliczek w większości przypadków będą mogli uwzględniać kwotę ulgi, co nie było uwzględnione w pierwszej nowelizacji z 1 stycznia 2022 r. Oczywiście oznacza to, że jej pełne rozliczenie nastąpi w kolejnym roku podatkowym. Możliwość stosowania ulg w bieżącym roku podatkowym jest realizowana poprzez złożenie formularza PIT-2 bądź stosownego oświadczenia do płatnika.

[1] https://www.podatki.gov.pl/media/8300/np_-_przewodnik_ulga_na_powrot.pdf
art. 21 ust. 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Autorka: Darya Bannaya

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

 

Russell Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi