languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową
wtorek, 05 styczeń 2021 08:11

Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową

photo created by Racool_studio - www.freepik.com photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Resort rozwoju zaproponował rozwiązanie, które ma ograniczyć długotrwałe mieszkanie na koszt sąsiadów. Rząd przygotowuje reformę, na podstawie której dłużnicy poniosą konsekwencje niepłacenia rachunków. Niewypłacalni mieszkańcy mogą stracić dach nad głową.  

Jak było do tej pory?

Artykuł 16 ust. 1 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1910) pozwala wspólnocie mieszkaniowej żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeśli właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat. Warto przy tym wspomnieć, że osoba, której mieszkanie zostało sprzedane, nie ma prawa ubiegać się o lokal zamienny. Jednak problem stanowi słowo „długotrwale”, które może być rozumiane na różne sposoby. Po skierowaniu sprawy dłużników do sądu wymiar sprawiedliwości najczęściej odmawia udzielenia zgody na sprzedaż. Powodem tego jest fakt, że mieszkanie jest warte o wiele więcej niż kwota zadłużenia, a wyrzucanie ludzi na bruk to ostateczność.  

Dłużnicy muszą ponieść konsekwencje swoich długów

Nowelizacja ustawy o własności lokali Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ma zostać uchwalona już w 2021 r. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu traktowania dłużników. W końcu sprecyzowane zostanie to, po jakim czasie będzie można licytować ich mieszkania. Postuluje się przede wszystkim, aby wskazać w ustawie próg kwotowy, od którego możliwa byłaby licytacja. Takie rozwiązanie sprawi, że ludzie nie będą tracić mieszkania za niewielkie kwoty rzędu kilku tysięcy. Rząd ma rozwiązanie tej sytuacji. Z założenia zaległość pozwalająca na licytację ma wynosić równowartość minimum dziewięciomiesięcznych opłat. Nadal w każdym przypadku decyzję o licytacji podejmowałby sąd. W wyjątkowej sytuacji, gdy lokator nie płaci z ważnego powodu, np. choroby, sąd mógłby nie zgodzić się na odebranie mu mieszkania.

Wątpliwości ekspertów odnośnie nowelizacji

Prawnicy krytykują niektóre kwestie dotyczące nowego pomysłu resortu rozwoju.

Ustawodawca powinien rozważyć utworzenie skutecznego mechanizmu windykacyjnego, który byłby stosowany jeszcze przed rozpoczęciem pozbawiania własności lokalu. Pomysłem, który miałby pomóc dłużnikom w spłacie zadłużenia to chociażby rozłożenie długu na raty.

Nie do końca właściwe wydaje się wyznaczenie momentu wszczęcia tego mechanizmu za pomocą okresu narastania zaległości. Według opinii ekspertów powinno się określić konkretny pułap kwotowy, od którego wspólnota mogłaby podejmować działania wobec dłużnika.

Ideę utworzenia realnego mechanizmu dochodzenia roszczeń należy ocenić pozytywnie. Nowelizacja może być narzędziem do rozwiązania problemu, jakim jest utrzymywanie dłużnika przez ogół mieszkańców danego budynku. Nie może być jednak narzędziem, które będzie łamać życia ludzi faktycznie nieradzących sobie z zadłużeniem z powodu choroby swojej czy dziecka. Być może dla takich osób powinny być przygotowywane lokale zastępcze.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi