languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Mniejszy podatek od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli dla osób fizycznych i prawnych
poniedziałek, 12 kwiecień 2021 06:46

Mniejszy podatek od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli dla osób fizycznych i prawnych

24 lutego opublikowany został przełomowy dla wielu podmiotów gospodarczych wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jego sentencja może wpłynąć na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu przedsiębiorców.

Wyrokiem TK (sygn. SK 39/19) uznany został za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 401), mówiący o tym, iż samo posiadanie przez przedsiębiorcę budynku, gruntu bądź budowli przesądza o tym, iż są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z omawianym orzeczeniem powyższe domniemanie skutkujące opodatkowaniem wyższą stawką składników majątku, które z różnych przyczyn nie mogą być  albo nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 Konstytucji. W konsekwencji tak ustalone zobowiązanie podatkowe staje się dla podatnika nieproporcjonalnym obciążeniem.  Zdaniem T, sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę nie może przesądzać o wykorzystaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył skargi konstytucyjnej osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, nasuwa się dość oczywiste pytanie: co z osobami prawnymi? Czy w danym przypadku może dojść do zróżnicowania podatników na podstawie posiadanej przez nich podmiotowości prawnej? Otóż Naczelny Sąd Administracyjny w swoich wyrokach z dnia 4 marca 2021 roku (sygn. akt. III FSK 895-899/21) bardzo szybko rozwiał wątpliwości i poszedł o krok dalej – zastosował prokonstytucyjną wykładnię wyroku TK, wyrównując szanse posiadaczy nieruchomości będącymi osobami prawnymi. W związku z powyższym przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, mają możliwość zmniejszenia należności podatkowych z tytuły majątku nieużywanego w działalności gospodarczej.

Stanowisko TK może pozytywnie wpłynąć na sytuacje majątkową przedsiębiorców, gdyż podatnicy posiadający tego typu nieruchomości mogą skorzystać z możliwości płacenia niższej stawki podatkowej, którą są objęte nieruchomości niewykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku budowli mogą nie uiszczać podatku w ogóle, gdyż takowym podatkiem są objęte budowle na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Bez żadnych wątpliwości warto, już teraz, przeanalizować posiadany majątek, gdyż przedsiębiorcy mają nową możliwość zmniejszenia zobowiązania podatkowego bądź odzyskania ewentualnej nadpłaty podatku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Autorka: 

Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi