languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Stawka VAT dla grupowych zajęć fitness
poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:47

Stawka VAT dla grupowych zajęć fitness

Zagadnieniem wciąż budzącym spore wątpliwości wśród podatników prowadzących działalność w branży fitness jest przyporządkowanie właściwej stawki podatku VAT do usług polegających na prowadzeniu zajęć grupowych.

Wydawać by się mogło, że sprawa została rozstrzygnięta w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r.[1] stwierdził on, że obniżona, 8% stawka VAT znajduje zastosowanie do typowych usług świadczonych przez siłownie, a nie znajduje zastosowania do usług które nie są związane z normalnym jej użytkowaniem, takich jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek czy też usługi instruktorów.

Możliwość zastosowania 8% stawki VAT dla omawianego rodzaju usług potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszych wiążących informacjach stawkowych

Orzecznictwo NSA

Jednocześnie w orzecznictwie sądowym można odnaleźć wyroki, które na pierwszy rzut oka wydają się przeczyć przedstawionej powyżej tezie. W wyroku z dnia 7 marca 2018 r.[2], NSA stwierdził, że spółka nie może zastosować preferencyjnej stawki VAT do usług polegających na prowadzeniu pod nadzorem trenera zajęć sportowych dla rodziców i dzieci mających na celu poprawę sprawności ruchowej, rozwijanie wytrwałości, czy rozwój techniki piłkarskiej. W ocenie NSA, głównym celem nabycia tego typu usług nie jest sam wstęp umożliwiający korzystanie z obiektu, ale przede wszystkim opieka trenera, który pełni rolę osoby nauczającej określonych zachowań czy dyscypliny sportowej. Jednocześnie sąd wprost wskazał, że charakteru świadczonych przez spółkę usług nie można zaklasyfikować jako zajęć aerobic lub fitness, ani jako prowadzenia siłowni.

Należy więc uznać, że w drugim z przywołanych wyroków NSA potwierdził, iż możliwość zastosowania 8% stawki VAT dla „pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, w tym zajęć grupowych prowadzonych na siłowniach i w podobnych obiektach, odnosi się również do usług, których główny nacisk położony jest na korzystanie z infrastruktury obiektu, a udział czy wsparcie trenera personalnego ma charakter poboczny.

Orzecznictwo TSUE 

Takie podejście znajduje również oparcie w najnowszym orzecznictwie TSUE, który w wyroku z dnia 22 września 2022 r.[3], uznał, że świadczenie usług polegających na przyznawaniu prawa do korzystania z obiektów sportowych siłowni i na udzielaniu indywidualnego lub grupowego wsparcia może podlegać obniżonej stawce VAT, gdy wsparcie to jest związane z korzystaniem z owych obiektów i jest ono niezbędne do uprawiania sportu i wychowania fizycznego lub gdy wsparcie to ma charakter dodatkowy w stosunku do prawa do korzystania z owych obiektów lub w stosunku do ich rzeczywistego wykorzystywania.

Jednocześnie możliwość zastosowania 8% stawki VAT dla omawianego rodzaju usług potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszych wiążących informacjach stawkowych[4].

W świetle powyższych argumentów należy przyjąć, że prowadzenie grupowych zajęć np. fitness w siłowniach i innych podobnych obiektach, co do zasady może korzystać z preferencyjnego opodatkowania VAT, jednakże pod warunkiem, że asysta trenera prowadzącego tego typu zajęcia będzie miała charakter dodatkowy i nie będzie stanowiła głównego celu realizacji usługi.

[1] Wyrok NSA z dn. 30.1.2014 r., sygn. akt I FSK 311/13

[2] Wyrok NSA z dn. 7.3.2018 r., sygn. akt I FSK 853/16;

[3] Wyrok TSUE z dn. 22.09.2022 r., sygn. akt C-330/21,

[4] m.in. wiążące informacje stawkowe z dn. 21.6.2022 r., znak: 0112-KDSL1-2.440.91.2022.2.PR, z dn. 4.10.2021 r., znak: 0112-KDSL2-1.440.199.2021.2.BK, czy z dn. 5.8.2021 r., znak: 0112-KDSL1-1.440.136.2021.2.AK.

Autor: Jan Markowicz Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo. W praktyce zawodowej skupia się na prawnej i podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Autor publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego.

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi