languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Zmiana limitów podatkowych w 2024 r.
piątek, 20 październik 2023 09:55

Zmiana limitów podatkowych w 2024 r.

W 2024 roku mniejsza liczba przedsiębiorców skorzysta z uproszczeń podatkowych z powodu spadku średniego kursu euro. Wynika to z faktu, iż do obliczenia limitów podatkowych i rachunkowych na rok 2024, uwzględnia się kurs euro ogłoszony przez NBP pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, który w dacie 2 października bieżącego roku wynosił 4,6091 zł za euro. Oznacza to, że jest on niższy niż ten obowiązujący rok temu (4,8272 zł).

Mały podatnik

Począwszy od 1 lipca 2023 roku limit przychodów umożliwiający kwalifikację do statusu małego podatnika VAT wzrósł z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro. Limit ten jest przeliczany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego (również dla podatników PIT i CIT). Oznacza to, że limit przychodów, który będzie decydował o statusie małego podatnika w 2024 roku, wynosi 9 218 000 złotych (po zaokrągleniu). Dla porównania, w drugiej połowie bieżącego roku limit ten wynosił 9 654 000 zł, a w pierwszej połowie roku 5 793 000 zł.

Posiadanie statusu małego podatnika jest również jednym z warunków koniecznych do spełnienia w celu skorzystania z 9 proc. stawki CIT. W roku 2024 możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku będą mieli podatnicy, których przychody za rok 2023 nie przekroczą 9 218 000 złotych brutto, co odpowiada 2 milionom euro po kursie z 1 października 2023 roku oraz których bieżące przychody w 2024 roku nie przekroczą 2 milionów euro netto, czyli bez należnego VAT, ale po kursie z 2 stycznia 2024 roku.

Rozliczenia kwartalne VAT

Jak już wskazano powyżej, w wyniku zmiany limitu przychodów umożliwiającego kwalifikację do statusu małego podatnika VAT z 1,2 do 2 milionów euro, w roku 2024 status ten będzie przysługiwał podmiotom, których łączna sprzedaż w roku 2023 nie przekroczy kwoty 9 218 000 zł (w zaokrągleniu).

Wzrost limitu nie dotyczy natomiast podatników prowadzących działalność maklerską, zarządzających funduszami powierniczymi oraz agentów, ponieważ dla nich ustawodawstwo dotyczące VAT przewiduje inny poziom limitu, wynoszący 45 tysięcy euro. Oznacza to, że w roku 2024 podatnicy prowadzący wymienione rodzaje działalności zostaną zaklasyfikowani do statusu małego przedsiębiorcy, jeśli suma prowizji lub innych form wynagrodzenia (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy 207 tysięcy złotych. W 2023 roku limit ten wynosił 217 tysięcy złotych.

To samo kryterium kursowe stosuje się również do obliczenia wartości sprzedaży w spółkach, które stosują ryczałt od dochodów spółek (tzw.  estoński CIT), jeśli zamierzają rozliczać VAT kwartalnie. Warto podkreślić, że taka możliwość dotyczy tylko tych podatników, u których wartość sprzedaży (razem z kwotą VAT) nie przekroczyła równowartości 4 milionów euro w poprzednim roku podatkowym. Innymi słowy, w roku 2024 kwartalne rozliczenia VAT będą dostępne również dla podatników estońskiego CIT, których sprzedaż w roku 2023 nie przekroczyła 18 436 000 złotych (po zaokrągleniu). Aktualnie limit ten wynosi 19 309 000 złotych.

Amortyzacja de minimis

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz podmioty posiadające status małego podatnika mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenie kwoty limitu na złote jest dokonywane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.  Dla 2024 r. wspomniany próg 50 tys. euro będzie wynosił 230 tys. zł (obecnie 241 tys. zł).

Prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ten sam limit 2 milionów euro warunkuje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wobec osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, a także przedsiębiorstw w spadku.

W tym przypadku kwota limitu nie podlega zaokrągleniu, a zatem w roku 2024 konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych nie dotyczy podatników, których dochody osiągnięte w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 9 218 200 złotych. Limit ten będzie niższy o 436,2 tysiąca złotych w porównaniu do limitu obowiązującego w roku 2023 (który wynosił 9 654 400 złotych).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limit w wysokości 2 milionów euro ma także zastosowanie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W roku 2024 ten sposób rozliczeń będzie dostępny dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku, które w 2023 roku osiągnęły przychody nieprzekraczające kwoty 9 218 200 złotych (w tym przypadku również nie dokonuje się zaokrąglenia). Obecnie limit ten wynosi 9 654 400 złotych.

Limit dla ryczałtowców, którzy chcą skorzystać z kwartalnego rozliczenia, wynosi 200 tysięcy euro. To oznacza, że w roku 2024, co kwartał będą mogli się rozliczać według tego systemu podatnicy, których dochody w roku 2023 nie przekroczą kwoty 921 820 złotych (obecny limit wynosi 965 440 złotych).

Ważne!

Zgodnie ze zmianami przewidziany w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowanym przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji, który w lipcu 2023 r. wpłynął do Sejmu (druk sejmowy 3502), limit przychodów uprawniający przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego ma wzrosnąć z 2 do 3 milionów euro w 2024 r.  Jeżeli projekt zostanie uchwalony, limit dla ryczałtu wyniesie: 3 mln euro x 4,6091 zł = 13 827 300 zł.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi